مجسمه استیل

 

 

مجسمه استیل و تندیس استیل در انواع مجسمه استنلس استیل ، مجسمه استیل طلایی و مجسمه استیل ترکیبی طراحی و ارائه می گردد. این طراحی ها مطابق با درخواست و طرح مورد نظر مشتریان طراحی نهایی شده و در انواع استنلس استیل ساخته می شود.

تندیس استیل یا مجسمه استیل شخصیت ها ، مشاهیر و یا سفارش خاص مشتریان برای مجسمه های هوشمند نیز طراحی و ساخته می شود.