درب سردخانه صنعتی استیل

درب سردخانه / درب صنعتی استیل

آراتیل سازنده انواع دربهای سردخانه ای استیل  پروانه ای ، دربهای سردخانه ای استیل ریلی ، درب صنعتی استیل ، در مدلهای راه بند ، دربهای ایزوله ، دربهای ضد ضربه و دربهای اتوماتیک هوشمند می باشد.