نمایندگی ها

نمایندگی ها

گروه صنعتی آراتیل به منظور توسعه شبکه فروش خود نسبت به پذیرش نمایندگی فروش در داخل و خارج کشور اقدام نموده است. دانلود اطلاعیه آگاهی از شرایط و نیز دریافت فرم تقاضای نمایندگی در  بخش نمایندگیها امکان پذیر می باشد.

 

برای دریافت فرم تقاضای نمایندگی روی این لینک کلیک نمایی

 

* عاملین مجاز فروش و خدمات

 * شرایط اخذ نمایندگی محصولات و خدمات گروه  صنعتی آراتیل:

  1 داشتن سابقه کار مرتبط با فروش ماشین آلات و …

2 دراختیار داشتن دفتر کار مناسب و یا فروشگاه مرتبط در مناطق مرغوب شهرستان مورد نظر

3 در اختیار داشتن نیروهای مجرب در زمینه بازاریابی و فروش ؛پاسخگویی به مشتریان و نصب

4 داشتن امکانات دفتری کامل شامل اینترنت پرسرعت فکس و …

5 ارائه طرح بازاریابی و پیش بینی دقیق حجم فروش در حوزه نمایندگی

6 ارائه کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کار

7 داشتن سرمایه کافی جهت تبلیغات در حوزه نمایندگی

8 ارائه کپی اساسنامه شرکت یا جواز کسب یا پروانه اشتغال به کار

 

توجه:

1- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات و انتخاب نماینده مختار می باشد

2- دوره آزمایشی  برای داوطلبین تعریف می شود و گواهی نمایندگی  دائم درصورت حصول رضایت شرکت از نحوه کار نماینده اعطا خواهد شد .

3- شرکت در اعطای عاملیت در هر منطقه به تعداد نامحدود مختار بوده و نماینده منطقه از بین عاملیتها  پس از مدت کاری تعیین شده انتخاب می گردد.

4- پس از اعطای گواهی نمایندگی سایر عاملیتها تحت پوشش نمایندگی منطقه ای فعالیت خواهند نمود

Demo article